Sandfotografie, gevestigd in Vriezenveen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Sandfotografie
kevin @ sandfotografie.nl
https://www.sandfotografie.nl
KvK 59958200

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sandfotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kevin@sandfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sandfotografie doet niets geks met uw gegevens en foto’s. De ontvangen gegevens worden vertrouwlijk gebruikt en uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u persoonlijk te kunnen afleveren
– Sandfotografie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Sandfotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sandfotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

De hierboven genoemde persoonsgegevens blijven opgeslagen, twee jaar nadat de laatste foto’s voor u gemaakt zijn. Zo om niet telkens alle gegevens weer op te vragen indien u binnen de gestelde tijd weer foto’s wilt hebben.

Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als backup waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen. Uw foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u als opdrachtgever daar om vraagt.

De cookies van de website blijven 24 maanden bewaard om zo analytische gegevens te kunnen analyseren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sandfotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt ervoor gezorgd dat ook zij een privacyverklaring online hebben om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sandfotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Sandfotografie maakt voor het functioneren van het bedrijf, gebruik van diensten van een aantal bedrijven. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid.
Voor email maak ik ik gebruik van mijn webhosting en outlook. Hierop is de privacyverklaring van mijn webhosting en outlook van toepassing.
Het versturen van foto’s gaat meestal via wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
Mijn website is gehost bij een webhosting en hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
Gebruik van foto’s op Facebook, de privacyverklaring van Facebook kunt u hier lezen.
Gebruik van foto’s op Instagram, de privacyverklaring van Instagram kunt u hier lezen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sandfotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sandfotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kevin@sandfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sandfotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sandfotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kevin@sandfotografie.nl

 

Publicatie

Indien je ervoor kiest zelf foto’s op social media te plaatsen (zonder Sandfotografie logo), dan dient de naam van Sandfotografie, duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.sandfotografie.nl in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen.

Bij het bevestigen van de afspraak, geef je ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor mijn website, www.sandfotografie.nl, social media zoals Facebook en instagram, promotie materiaal zoals flyers. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer je niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dien je dit vooraf, per email, kenbaar te maken aan Sandfotografie.

Bij aanschaf van foto’s en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heb je het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto’s en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken.

Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.

Privacyverklaring van facebook kunt u hier lezen.
Privacyverklaring van Instagram kunt u hier lezen.
Privacyverklaring van mijn webhosting kunt u hier lezen.

 

Wijzigingen privacybeleid

Sandfotografie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.sandfotografie.nl/privacy.

 

Disclaimer

De inhoud van www.sandfotografie.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Sandfotografie tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Sandfotografie expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Bekijk de volledige disclaimer.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via bovenvermelde gegevens.